Fizikalna terapija u kući naših korisnika obuhvaća postupke rehabilitacije kod djece i odraslih sa akutnim ili kroničnim traumatskim, neurološkim, ortopedskim ili reumatološkim bolestima.

Fizikalnu terapiju u kući moguće je ostvariti na teret HZZO-a ili privatnim plaćanjem.

 

Kako ostvariti pravo na fizikalnu terapiju u kući na teret HZZO-a?

Za ostvarivanje prava na fiziklanu terapiju u kući osiguranicima HZZO-a potreban je nalaz specijaliste fizijatra, neurologa, ortopeda ili reumatologa, na temelju kojeg odabrani liječnik primarne medicine daje prijedlog za provođenje fizikalne terapije u kući. Prijedlog odobrava liječničko povjerenstvo HZZO-a te temeljem konačnog odobrenja fizioterapeuti naše Ustanove na Vaš poziv dolaze u Vaš dom.

 

Privatnim plaćanjem do fiziklane terapije u kući:

Ukoliko imate potrebu za fizikalnom terapijom u kući kontaktirajte nas i naši fizioterapeuti sa dugogodišnjim iskustvom doći će u Vaš dom, napraviti fizioterapeutsku procjenu i zajedno sa Vama prema Vašim potrebama napraviti plan provođenja fizikalne terapije u kući.

 

Postupci fizikalne terapije u kući koji se mogu provoditi u Vašem domu su:

 • Fizioterapijska procjena funkcionalnog statusa korisnika
 • Kineziterapija – individualne vježbe aktivne i pasivne
 • Vježbe jačanja mišića
 • Vježbe izdržljivosti
 • Mobilizacija zglobova
 • Specifična neurofiziopterapija
 • Trening hoda
 • Trening koordinacije i ravnoteže
 • Trening upotrebe ortopedskih pomagala
 • Respiracijski trening
 • Kardiovaskularni trening
 • Fizioterapija za smanjenje edema
 • Elektroterapija (primjena TENS-a)
 • Krioterapija
 • Ručna masaža cijelog tijela i djelomična
 • Limfna drenaža
 • Radna terapija
 • Edukacija korisnika i članova obitelji