OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SUDJELUJU U NATJEČAJNOM POSTUPKU ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA O SVRSI I NAČINU OBRADE NJIHOVIH OSOBNIH PODATAKA

Ustanova za zdravstvenu njegu Domnius, Zagreb, Jarušćica 9E, Zagreb, je „voditelj obrade“ osobnih podataka u skladu s Općom uredbom (EU) o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Nar. novine, br. 42/18., dalje u tekstu: Ustanova Domnius). U natječajnom postupku zasnivanja radnog odnosa Ustanova Domius  posebnu pažnju posvećuje osiguranju privatnosti i zaštiti osobnih podataka kandidata koji sudjeluju u natječajnom postupku.

Ustanova Domnius osobne podatke kandidata koji sudjeluju u natječaju za zasnivanja radnog odnosa obrađuju u svrhu sklapanja ugovora o radu sukladno uvjetima radnog mjesta koje kandidat mora zadovoljiti, a koji su kao takvi propisni zakonom i pravilnikom o radu i unutarnjoj sistematizaciji radnih mjesta.

Ustanova Domnius osobne podatke obrađuje na osnovi Zakona o zdravstvenoj zaštiti te svog legitimnog interesa koji se sastoji u tome da Ustanova Domnius ima pravo izabrati onog kandidata koji najviše odgovara njihovim zahtjevima odnosno zahtjevima radnog mjesta na kojem se kandidat zapošljava.

Za obradu osobnih podataka u prethodno navedene svrhe nije nužna izričita suglasnost kandidata  budući da se samim podnošenjem zamolbe na natječaj smatra da je kandidat pristao    na prethodno opisanu obradu njegovih osobnih podataka.

U slučaju kada ispitanik ne pruži ili odbije pružiti Ustanovi osobne podatke za koje postoji prethodno navedena pravna osnovna obrade, Ustanova Domnius neće moći pozitivno    ocijeniti zamolbu kandidata za zasnivanjem radnog odnosa.

Ustanova Domnius osobne podatke kandidata ne otkriva drugim pravnim i fizičkim osobama (primateljima).

Osobni podaci kandidata koji su sudjelovali u natječajnom postupku čuvaju se najdulje 6 mjeseci nakon čega se brišu.

Svaki kandidat ima pravo biti informiran o svrsi i načinu obrade njegovih osobnih podataka, ima pravo na pristupa svojim osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo na brisanje, pravo na prigovor, pravo na povlačenje privole, pravo na prenosivost te pravo na ograničenje obrade podataka sukladno propisima Opće uredbe o zaštiti podataka.

U svrhu ostvarivanja svojih prethodno navedenih prava kandidati se mogu  izravno obratiti ravnateljici Ustanove Domnius kao odgovornoj osobi Voditelja obrade za zaprimanje i rješavanje zahtjeva ispitanika.

Kontakt podaci odgovorne osobe Voditelja obrade: ravnateljica Sanja Živković, Zagreb, Jarušćica 9E, tel. 01/3096-856, mail: info@domnius.hr