Postupke zdravstvene njege provode medicinske sestre u suradnji sa patronažnom sestrom i liječnikom opće / obiteljske medicine.

Pravo na zdravstvenu  njegu u kući bolesnika moguće je ostvariti:

Na teret HZZO-a:

Na osnovu izdanog odobrenja za provođenje zdravstvene njege u kući bolesnika od strane liječnika opće /obiteljske medicine.

Privatnim plaćanjem:

Pozivom u našu Ustanovu, naša medicinska sestra dolazi u kuću bolesnika i procjenjuje stanje bolesnika i njegove potrebe za zdravstvenom njegom u kući.

Temeljem preporuke liječnika obiteljske / opće medicine zdravstvena njega u kući može uključivati:

 • Edukacija bolesnika i obitelji
 • Zbrinjavanje kroničnih rana
 • Toaleta i održavanje stome
 • Kompletna njega teško pokretnog bolesnika sa ili bez inkontinencije
 • Uzimanje materijala za laboratorijske pretrage
 • Kateterizacija mokraćnog mjehura žena
 • Primjena intramuskularnih i subkutanih injekcija
 • Primjena parenteralne terapije (osim antibiotaka)
 • Mjerenje vitalnih funkcija (krvni tlak i GUK)
 • Postavljanje, kontrola i izmjena nazogastrične sonde
 • Skrb za umirućeg pacijenta